Glijbaantje.


Glijen, glijen, Rrrrt! in lange rijen!
Jongens, komt, daar gaatie weer;
Maar wie valt, die doet zich zeer!
Glijen, glijen, Rrrrt! in lange rijen.
Maak dus, dat je stevig staat
Als je met ons glijen gaat.

Glijen, glijen, Rrrrt! in lange rijen!
Glijen langs de gladde baan;
Uit de weg, daar komen w'aan!
Glijen, glijen, Rrrrt! in lange rijen.
Jongens, ha, wat gaat dat fijn.
Haast nog sneller dan de trein.

Glijen, glijen, Rrrrt! in lange rijen!
Kijk, wie loopt daar achter an?
't Is warempel kleine Jan!
Glijen, glijen, Rrrrt! in lange rijen.
Jantje struikelt, draait in 't rondů
Pats! daar ligtie op de grond.