Het regent


Het regent, het regent, het regent overal,
Ik weet niet waar 'k schuilen zal
Zie ze vallen, honderdtallen,
Hoor eens even, wat een leven,
Droppels overal,
'k Weet niet waar ik schuilen zal,
Regen, regen, altijd meer,
Valt er op mijn hoedje neer,
Ach waar zal ik schuilen?

Het regent, het regent, ik kreeg een paraplu,
Nu loop ik in de regen,
Hoe prettig is het nu.
Zie ze vallen, honderdtallen,
Hoor eens even, wat een leven,
Maar ik krijg geen enk'le drop,
Met mijn paraplu'tje op.
Alle droppels vallen nu
Boven op mijn paraplu.