De Hollandse molen.


Zie de molen van 't Hollandse land:
Hoe in trots triompherende stand,
Met zijn vliegende vleugels hij spant enen haag!
Met zijn werkende wieken hij stuift naar omhoog!
Zie ze draaien en zwaaien in 't rond,
Met de vlag van de Hollandse grond!
En zij eren hun land, met die kleurige band
En zij houden hun Holland omhoog!

Maar van wielende wieken beroofd,
Is zijn zwierige fierheid gedoofd,
Van zijn armen ontdaan, is hij stijf, is hij stom,
Niet meer ziet gij ze zwieren aldoor om en om,
Niet meer draaien en zwaaien in 't rond,
Met de vlag van de Hollandse grond!
Niet meer eren hun land, met die kleurige band
Niet meer houden hun Holland omhoog.

O vereer, die uw schoonheid verrijkt,
O bewaar, die verouderd nog prijkt!
Want zijn armen, zij tonen de Hollandse pracht,
En zij houden de heilige driekleur met kracht!
Want ze draaien en zwaaien in 't rond,
Met de vlag van de Hollandse grond!
En zij eren hun land, met die kleurige band
En zij houden hun Holland omhoog.