Hollands schoon.


Waar de stranden blinken en de Noordzee bruist.
Waar de zeewind zachtkens door de dennen ruist.
Waar de duinen dromen in een heil'ge rust.
Daar is Hollands schoon, daar is Hollands lust.

Waar de weiden groenen door de waat'ren omzoomd.
Waar de zeefirs spelen door het dicht geboomt.
Waar de bij zacht gonzend 't heidebloempje kust.
Daar is Hollands schoon, daar is Hollands lust.