Wie in januari geboren is


Wie in januari geboren is, sta op!
Wie in januarie geboren is, sta op!
Wie in Januraie geboren is
die krijgt van mij een gedachtenis.
Sta op, sta op, sta op
Sta op, sta op, sta op