Korenbloemen blauw.


Meisjelief, luister eens even,
Wat ik je zeggen moet,
Je bent 't schoonst' in mijn leven,
't Doet toch mijn hart zoo goed.
Je figuurtje zoo slank en zoo prachtig,
Reusachtig je lijn,
Maar van alles bij jou,
't Meeste ik hou,
Dat zing ik in dit refrein:

Refrein:
Korenbloemen blauw
Zijn je oogen, die mij aan jou binden,
Korenbloemen blauw
Is de hemel, waar wij ons bevinden,
Daarom mijn liefste, zweer ik je trouw,
't Komt door die kijkers van jou,
Korenbloemen blauw.

Ik wil je mijn liefde schenken,
Met jou steeds gelukkig zijn,
Bij alles wil ik aan je denken,
Regen, 't zij zonneschijn,
En gebeurt het somwijl, dat er nare,
Gevaren ons dreigen,
Dan kijk ik in je toet,
't Wordt dan weer goed,
Als mijn blik de jouwe krijgt.

Refrein.