LENTE


J.N.van Hall Hendrika van Tussenbroek.

Weer zwelt de knop, weer groent het kruid,
o, laat m'er uit, o, laat me'r uit,
reeds tintlen mij de wangen.

Daar buiten zingt het voog'len koor
mij 't loflied voor, mij 't loflied voor,
vol kunsteloos verlangen.

Uit : Kun je nog zingen, zing dan mee