Een liedje van de zee.


Wie gaat mee, gaat mee over zee?
Houd het roer recht!
Fris blaast de wind langs de re๊.
Blijft ge in 't nest, in 't nest met de rest?
Houd het roer recht!
Ons lijkt de zee 't allerbest!
Wie wat worden wil,
Wel die zit niet stil.
Neen, hij trekke 't zeegat uit,
Zie, hem wacht rijke buit.