Limburg, mijn vaderland

(G.Krekelberg en Henri Tijssen)

Waar in 't bronsgroen eikenhout, 't nachtegaaltje zingt
Over 't malse korenveld, 't lied des leeuwriks klinkt.
Waar de hoorn des herders schalt langs der beekjes boord;

Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!

Waar de brede stroom der Maas statig zeewaarts vloeit;
Weeld'rig sappig veldgewas kostelijk groeit en bloeit;
Bloemengaard en beemd en bos, overheerlijk gloort:

Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!

Waar der vadren schone taal, klinkt met heldre kracht
Waar men kloek en fier van aard vreemde praal veracht
Eigen zeden eigen schoon 't hart des volks bekoort

Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!

Waar aan 't oud Oranje-huis 't volk blijft houden trouw,
Met ons roemrijk Nederland een in vreugd' en rouw;
Trouw aan plicht en trouw aan God heerst van Zuid tot Noord:

Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!