Een lustig liedeke


Als ik eens een vogeltje was,
O! wat zoe ik vliegen!
'k Liet mij dan op hogen tak,
heen en weder wiegen.
Als ik eens een vogeltje was,
O! wat zou ik vliegen!

Traladera ladera la la la,
Traladera la la la la!
Traladera ladera la la la,
Traladera la la!

Als ik eens een visje was,
O! wat zou ik spart'len!
In het koele, klare nat
heel de dag maar dart'len
Als ik eens een visje was,
O! wat zou ik spart'len!

Traladera ladera la la la,
Traladera la la la la!
Traladera ladera la la la,
Traladera la la!

Daar ik jong en vrolijk ben,
Wil ik lustig springen!
Wil ik ook op blijde toon,
luid mijn liedje zingen.
Daar ik jong en vrolijk ben,
wil ik vrolijk zingen.!

Traladera ladera la la la,
Traladera la la la la!
Traladera ladera la la la,
Traladera la la!