Wij zijn rijke Marionse Marionetten


Wij zijn rijke rijke rijke Marionse Marionetten
Wij zijn rijke rijke rijke Marions
Wij zijn arme arme arme Marionse Marionetten
Wij zijn arme arme arme Marions

'k Zou zo graag uw dochter hebben
enz

Wat zult gij mijn dochter geven
enz

Warme broodjes met chocolade
enz

Hoe zult gij mijn dochter kleden
enz

Strooien hoed met polka-veren
enz

Dan moogt gij mijn dochter hebben hebben Marions.