Mei.


Iedere vogel legt een ei,
Zegt het liedje, in de Mei;
Broedt er op en na een poosje,
Gaat de deksel van het doosje;
Ik bedoel: een kleine guit
Tikt het stuk en stapt er uit,
Jonge merels in de elzen,
Jonge spreeuwen op het dak!!
Jonge mezen op een rijtje
Op een dikke, dikke tak!
't Winterkoninkje heeft kleintjes
In een hooiberg groot gebracht;
Op 't erf der boerenhofsteê
Piepen kuikens, donzig zacht;
Links omlaag een jonge koekoek
Door een kwikstaart uitgebroed;
Overal in bosch en velden
Schreeuwt en krielt het jonge goed.