Meimorgen


Hela, gij bloempjes, slaapt gij nu nog?
Springt uit uw knoppen, haast u dan toch!
't Zonnetje kijkt u al vlak in 't gezicht.
Bloempjes ontwaakt toch, het is al zoo licht.
Bloempjes, ontwaakt toch het is al zoo licht.

Hela, gij vogels, droomt niet te lang !
Hoog van de takken klinkt uw gezang.
Mei is gekomen en heeft op het veld
duizenden bloemen tentoongesteld
duizenden bloemen tentoongesteld.

Hela, gij kindje, vlug op de been!
't Zonnetje schijnt al door 't vensterken heen.
Vogels en bloemen, het wachten haast moe
roepen het vroolijk Goe-morgen u toe
roepen het vroolijk Goe-morgen u toe !

Bron : Kun je nog zingen, zing dan mee.