Mijn Nederland


O.a. te vinden in de bundel : kun je nog zingen, zing dan mee (nieuwe versie).
muziek Richard Hol, tekst P.Louwerse.

Waar de blanke top der duinen schittert in den zonnegloed
En de Noordzee vriend'lijk bruisend, Neerlands smalle kust begroet.
Juich ik aan het vlakke strand, juich ik aan het vlakke strand:
'k heb u lief mijn Nederland
'k heb u lief mijn Nederland

Waar het lachend groen der heuvels 't kleed der stille heid' omzoomt
Waar langs rijk beladen velden Rijn of Maas of Schelde stroomt
Klinkt mijn lied op ouden trant, klinkt mijn lied op ouden trant
'k heb u lief mijn Nederland
'k heb u lief mijn Nederland

Blijf gezegend , land der vad'ren Maken eendracht sterk en groot
Blijve 't volk der Koninginne houw en trouw in nood en dood.
Doe zoo ieder 't woord gestand, doe zoo ieder 't woord gestand:
'k heb u lief mijn Nederland
'k heb u lief mijn Nederland