Mijn Nederland.


Sinds eeuwen beuken golven
Het Hollands duin en strand;
Maar nimmer werd bedolven
Ons dierbaar Nederland.
Wel wondde vaak de waterwolf
Doch Hollands moed hield stand,
Ontworsteld aan de baren,
Is 't kleine NEDERLAND.

Een lied zo blij en bruisend
Klinkt aan het Noordzeestrand
Zo wijdt de zee z'n zangen
Aan U, o Nederland.
Klein vlekje op de wereldkaart,
Dat bindt met sterke band,
Lief plekje - groot in daden,
Waart gij, mijn NEDERLAND.

Wat stormen mogen dreigen,
Wij blijven moedig staan;
"Je Maintiendrai" getrouwe
Hoog Neerlands fiere vaan,
Wie of ons moog' belagen,
De Leeuw toont klauw en tand;
Ze zullen het niet hebben
Ons dierbaar NEDERLAND.