Mijn zusje heeft een keukentje.Mijn zusje heeft een keukentje,
daar staat van alles in.
Een schoorsteen om te roken,
een ketel om te koken.
En ook een kleine koekepan,
waarin ze koeken bakken kan.
't Is alles even net, ja, ja,
't is alles even net.

Mijn zusje speelt er dikwijls mee,
dan is ze keukenmeid.
Eerst gaat ze water halen,
dan gaat ze koffie malen.
Het water doet ze in een pan,
de koffie, doet ze in een kan.
Dan heeft mijn zusje pret, ja, ja,
dan heeft mijn zusje pret.