Naar buiten.


Vooruit nu naar buiten, naar 't bosch en de wei,
Niet achter je ruiten, daar ruik je geen hei,
Vooruit nu naar buiten, geniet van de geuren
We zingen en fluiten, gooi open je deuren,
Jae heisa, sa jae heisa, sa
We gaan naar buiten!

Kom mee naar buiten en maak daar plezier,
Daar zijn je kornuiten allang aan de zwier,
Kom sta niet te zeuren, naar bosschen en zee
Geniet van die kleuren, en zing met ons mee,
Jae heisa, sa jae heisa, sa
We zijn nu buiten!

Kom jongens en meisjes, nu zijn we er uit,
Nu zingen we wijsjes en spelen de fluit.
Kom moeder, en vader, toe huppel maar mee,
Het bosch komt al nader, daar ginds ligt de zee,
Jae heisa, sa jae heisa, sa
Hoe mooi is het buiten!