O Jozef, o Jozef.


Toen 'k in de Amstelstad,
Laatst in een dancing zat,
Zag ik een jongen, dansen met z'n schat
't Was net een tank, die boy
Ze riepen: shib ahoy,
Omdat ie zulke reuzen voeten had.

Refrein:
O Jozef, Jozef, pas toch op je voeten!
Ze zijn niet leelijk, maar ze zijn zoo groot!
Je teenen laten je uit Heerlen groeten.
En met je hielen sta je in Buiksloot.
O, Jozef, Jozef pas toch op je voeten.
De heele dancing ben je tot verdriet
Je trapt de menschen plat,
Met die schuiten van je, schat!
Jozef, Jozef, stoot je teentjes niet.

Een ober die een blad,
Met dure cock-tails had.
En zoute hapjes, gaf zich even bloot,
Een dame, chique en blond
Die kreeg een douche in 't front.
En de augurkjes dreven in haar schoot.

En toch heeft Jozef chance,
En danst bij ied'ren dans
Want Jozefs saldo op de bank is goed,
En zelfs de mooiste vrouw,
Zweert hem onmidd'lijk trouw.
Want vrouwen leven graag op groote voet.

Refrein.