Sarie Marais

My Sarie Marais is so ver van my hart,
               D7                                 G
Maar "k hoop vir haar weer te sien.
                                             C        E7        Am                                   
Sy heb in die wijk van die Mooi Rivier gewoon,
        D7                            G
Nog voor die oorlog begin,
 
 
Refr:
    Am            D7              G
O bring my trug na die ou Transvaal
                                      D
Daar waar my Sarie woon,
D7       G                                            C         E7      Am
Daar onder in die mielies bij die groen doringboom
  D7                                    G
Daar woon my Sarie Marais                                       
D7       G                                             C         E7      Am
Daar onder in die mielies bij die groen doringboom
  D7                                    G
Daar woon my Sarie Marais
 
2.
Ek was so bang, dat die Kakies my sou vang
En ver oor die see wegstuur:
Toe vlug ek na die kant van die Upingtonse Zand
Daar onder langs die grote rivier.
 
3.
Verlossing het gekom en die huistoe gaan was daar,
Trug naar di ou Transvaal:
My lievelingspersoon sal seker ook daar wees,
Om my met 'n kus te beloon.