schommelen


schommele, schommele, heen en weer
hoger, hoger, keer op keer
'k hou de touwtjes stevig vast
als een matroosje in de mast