Te voet.


Hoezee, 'k ben vlug en flink ter been
Hoezee, hoezee, hoezee.
Geen oord zoo ver of 'k loop er heen,
Hoezee, hoezee, hoezee.
En wie niet met mij gaat te voet,
Bepeinze hoe hij 't reisje doet,
Maar mij is 't loopen zoet (bis).
Hoezee, hoezee, tralalalala (bis).

En zing 'k een liedje onder 't gaan,
Hoezee, hoezee, hoezee.
Dan heffen ook de voog'len aan,
Hoezee, hoezee, hoezee.
En frisch van bloed en blij van zin,
Is ied're voetstap mij gewin.
En ‚em 'k gezondheid in (bis).
Hoezee, hoezee, tralalalala (bis).