Trekkerslied.


En de lucht is blauw!
Kom mee, kom gauw,
Wij zingen weer ons trekkerslied.
En de lucht is blauw!
Kom mee, kom gauw,
Wij weten, wat natuur ons biedt.
En de lucht is blauw!
Kom mee, kom gauw,
De hele wereld roept: Geniet!
Alles wat je hoort en ziet
Kent geen verdriet,
Zingt er z'n lied.
Stil en purperwazig ligt d'onafzienbare verre hei,
Langs de groene zomen staan donk're dennen rij aan rij.
Hoog voor 't oog verloren jubelt een vogel hel en blij,
Krachtig naar het ver verschiet klinkt ook ons lied zo frank en vrij,
Trekken langs de wegen van 't eigen of van 't vreemde land,
Trekken langs de dreven, langs bos en hei, langs duin en strand,
Trekken is ons leven, onz' lust, onz' vreugd, ons ideaal.
Trekken houdt de moed er in,
Dat blijft de zin
Van allemaal.