Vacantie.


Vacantie, vacantie, wat prettige tijd,
Vier weken de zorgen van 't leeren weer kwijt.
Weg boeken, weg schriften, weg atlas, weg pen,
Wat kan het mij schelen of 't de is of den!

Vacantie, vacantie, en vroeg uit je bed,
Niet slapen of luieren, maar buit'len en pret.
Geen taalles, geen strafwerk, geen som in 't verschiet,
Wat kan het mij schelen of 't uitkomt of niet!

Vacantie, vacantie, wat prettige tijd,
Maar is ze voorbij en al hebben wij spijt.
Toch weer aan 't leeren, vol ijver in klas,
Want knap zijn en flink komt in 't leven van pas.