Klein Vogelijn


Klein vogelijn, op groenen tak
Wat zingt g'een lustig lied
Wij hebben in ons heele boek
zoo'n vroolijk wijsje niet !
O zeg, o zeg, o aardig beest,
wie of uw meester is geweest (2x)

Zo zuiver zingt gij en zoo hoog
Zoo keurig in de maat.
En 't hart dat popelt ons van vreugd'
wanneer uw keeltje gaat.
O zeg, o zeg, o aardig beest (enz)

Voorzeker 't is de Goede God
die 't u heeft toebetrouwd.
Opdat gij aan der blinden oor
zijn goedheid melden zoudt
O, ja, wij weten 't aardig beest
Dat God uw meester is geweest (2x)

Bron : Kun je nog zingen, zing dan mee.