Volkszanglied.


Zingen is de lust van 't leven
't Is het kenmerk van het gemoed,
Overal waar lied'ren klinken,
Wonen mensen gaaf en goed.
Daarom zingt met welgevallen
't Lied dat U de Volkszang biedt
Zingt alleen of met z'n allen,
Slechts de bozen zingen niet!

Wie zal ooit het lied vergeten,
Dat hem zijne moeder zong?
Wie de stemme der geliefde
Die hem in het harte drong.
't Lied herdenkt het groots verleden.
't Is van vlijt en strijd de tolk!
Wijst de toekomst, draagt het heden,
't Is de ziel van gans een volk!

Zingen zullen wij en zingen
Daar het kruim en krachten geeft,
Dat het dreunt in alle kringen
Holland zingt, wijl Holland leeft!
En zo willen wij betonen,
Wat men huldigt in het lied
Dat hier brave mensen wonen,
Want de bozen zingen niet!