Vroeg op


Vogelijn wat zingt gij vroeg!
Nauw ontwaak ik uit mijn dromen,
of hoor ik u in de bomen.
Is de dag niet lang genoeg?
Is de dag niet lang genoeg?

Knaap, als ik mijn morgenzang
reeds een tijd lang heb gezongen,
Komt gij uit uw bed gesprongen.
Is de dag u dan te lang?
Is de dag u dan te lang?

O.a. te vinden in:
J.Worp. "Eerste Zangboekje" Uitgave van J.B.Wolters,Groningen-Den Haag.
W.Reinkingh. "Liederkeur voor de school en het leven"
"Kun je nog zingen, zing dan mee!"