Daar was ereis een vrouw


Daar was ereis een vrouw,
die koeken bakken zou.
Het meel dat wou niet rijzen,
de pan viel om,
de koeken waren krom
en de man heet Jan van Gijzen