Wie zingt er mee?


Wie zingt er mee een jolig liedje
Een leutig wijsje, bedenk je toch niet
Wie zingt er mee met heldere stemme
En schit'rende ogen een krachtig lied.

Wie houdt van zonneschijn,
Van jong en vrolijk zijn.
Wie houdt van blijde zang,
Zijn hele leven lang.
Wie op een sombre dag
Toh heeft zijn lied en lach.
Die zingt er met ons mee.
Wie zingt er mee?
Die zingt er met ons mee.
Wie zingt er mee?

Wie gaat er mee, zo zingend door 't leven
Zo'n leutig wijsje, bedenk je toch niet
Dan zing je zelfs bij zon en bij regen,
Geen van ons allen die 't ooit heeft berouwd.