Zandmannetje.


De bloempjes gingen slapen
In zilvren maneschijn;
Zij knikken met hun kopjes
Op 't halsje slank en fijn.
Hoe zachtkens ruist de lindeboom:
En lispelt als in droom:
Goeden nacht
Mijn kindje, slaap nu zacht.

De vogels zongen vrolijk
Tot zonlief ginds verdween;
Toen spoedden zij zich zwijgend
Naar 't nestje in 't lover heen.
Slechts 't krieksken in 't veldkruid
Sjirpt zijn avondlied:
Goeden nacht
Mijn kindje, slaap nu zacht.

Nu komt heel stil vriend Zandman
Voor 't venster blijft hij staan;
En gluurt of hier een kindje
Niet zoet naar bed wil gaan.
Want vindt hij zulk een stoute klant
Hi strooit in d'ogen zand.
Goedennacht
Mijn kindje, slaap nu zacht.