De Zilvervloot.


Dr.J.P.Heije. J.J.Viotte.

Heb je van de zilveren vloot wel gehoord,
De zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spaansche matten aan boord.
En appeltjes van Oranje!

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, Zijn daden bennen groot:
Die heeft gewonnen de zilveren vloot,
Die heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot.

Zei toen niet Piet Hein, met een aalwaerig *) woord:
"Wel jongetjes van Oranje,
Kom klim'reis aan dit en dat Spaanscheboord,
En rol me de matten van Spanje!"

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, Zijn daden bennen groot:
Die heeft gewonnen de zilveren vloot,
Die heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot.

Klommen niet de jongens als katten in 't want,
En vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand,
Tot in Spanje klomk hun schreeuwen.

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, Zijn daden bennen groot:
Die heeft gewonnen de zilveren vloot,
Die heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot.

Kwam er nu nog eenmaal zoo'n zilveren vloot,
Zeg zou jelui no zoo kloppen?
Of zoudt gij u veilig en wel, buiten schoot,
Maar stil in je hangmat stoppen?

"Wel! Neerlands bloed, Dat bloed heeft nog wel moed!
Al bennen we niet groot, Al bennen we niet groot:
We zouen winnen de zilveren vloot,
We zouen winnen, nog winnen een Zilvervloot!"

*) Aalwaerig - ernstig en eenvoudig

O.a. te vinden in : "Kun je nog zingen, zing dan mee".
en "Nederlandse volksliederen oud en nieuw".