Zoek de zon op


Als het zonnetje weer schijnt
En de koude loopt op zn eind,
Krijg je het heerlijke gevoel
Alsof de crisis ook verdwijnt.
Alles trekt naar bosch en zee.
Want daar is het weer ok
En de menschen, dieren, bloemen,
Planten, allen juichen mee:

Refrein
Zoek de zon op---die is zoo fijn,
Want een beetje zonneschijn,
dat moet er zijn;
t Staat wel aardig zoon mahoniehouten huid,
Maar als je boter op je hoofd hebt
Blijf er dan liever uit!

Ik ken menschen rijp en groen
Die zijn arm met een millioen
Die niet weten wat ze met
De gouden tientjes moeten doen.
Als ze klagen aan mn kop,
k Maak geen rente, k heb een strop.
Geef ik ze als eenig antwoord
Met de boodschap ......Hoepel op!

k Heb een heele beste vrind
Die de zon innig bemint
Maar zich opwindt als een kind
Als je de zon niet prachtig vindt.
Schaduw brengt hem van de wijs
Zon zegt hij, tot elke prijs.
Daarom zingt ie in het gasthuis
Met z'n hoofd tusschen het ijs

Dit komt uit een oud vergeeld boekje zonder jaartal
uitgever Rombouts Roosendaal.
Vertegenw. P.J. W. Jongeneel markt 41 Gouda.
Geschat begin jaren 1910 - 1920