De eerste Zondag in Mei


Ze had haar mooiste japonnetje aan.
Zij had haar mooiste japonnetje aan,
Een kleedje zoo keurig en net;
Zij had een hagelnieuw schortje voor,
Een mutsje van kant opgezet.
Zij had heur klompjes zoo klinkend geschuurd,
En trippelde vroolijk en blij,
Omdat het de eerste Zondag was,
De eerste Zondag in Mei.