aandachtspunten voor het gesprek  
met de thuiszorgorganisatie waarbij  
men zich heeft aangemeld
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 aandachtspunten voor het gesprek met de thuiszorgorganisatie waarbij men zich heeft aangemeld 
Als de thuiszorgorganisatie een wachtlijst heeft, kan het zijn dat men (tijdelijk) minder hulp krijgt dan waarvoor men geïndiceerd is. Bij het bepalen van het aantal uren hulp dat de patient krijgt, kijkt de thuiszorgorganisatie ook naar hoeveel hulp men van familie of naasten krijgt. Geef aan wat zij kunnen doen, maar vooral ook wat zij niet kunnen doen. Doe als aanvrager van thuiszorg uzelf ook niet beter voor dan dat men is. Men kan dan namelijk te weinig hulp krijgen.  
 Voorbeeldvragen aan de thuiszorgorganisatie:  
- Wie wordt mijn contactpersoon binnen de organisatie?  
- Krijg ik een vaste hulpverlener?  
- Houdt uw organisatie rekening met mijn wensen over de hulpverlener?  
- Bepaalt uw organisatie welke werkzaamheden de hulpverlener mag doen?  
- Zo ja, welke werkzaamheden zijn dat?  
- Wat gebeurt er als mijn hulpverlener op vakantie gaat of ziek is?  
- Hoe lang duurt het na de aanvraag voordat ik hulp krijg?  
- Hoe is de organisatie te bereiken tijdens kantooruren, 's avonds en in het weekend?  
- Geeft de organisatie een maximum of minimum aantal uren hulp? Zo ja, hoeveel is dit?  
- Kunnen de tijden waarop ik hulp krijg gemakkelijk aangepast worden aan mijn behoefte?  
- Kan het aantal uren hulp gemakkelijk aangepast worden als ik meer of minder hulp nodig heb?  

Vraag vóór de hulp start naar de kosten. Laat dit op papier zetten. Vraag eventueel zo'n overzicht (offerte) bij verschillende organisaties aan, zodat u als patient de kosten met elkaar kunt vergelijken.  
Laat de gemaakte afspraken door de thuiszorgorganisatie op papier vastleggen (een zogenaamde zorgovereenkomst).  
Thuiszorgorganisaties geven in de regel aan dat overleg met de cliënt mogelijk is. Maak gebruik van deze mogelijkheid als u als patient bijvoorbeeld het aantal uren niet voldoende vindt of wanneer u als patient de hulp wat eerder of later wilt laten beginnen.  
Als u als patient het niet eens bent met het aantal uren dat u toegewezen heeft gekregen, dien dan schriftelijk bezwaar in bij de organisatie. Leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Vraag of ze de aanvraag opnieuw bekijken..