de clientenraad in de thuiszorg
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 de clientenraad in de thuiszorg 
Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is iedere zorginstelling verplicht een cliëntenraad te hebben. De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan, waarin cliënten en vertegenwoordigers/ familieleden zitting kunnen nemen. De voornaamste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van de thuiszorgorganisatie zijn aangewezen. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met de dienstverlening te maken hebben, uiteenlopend van de kwaliteit van de dagelijkse verzorging tot zaken als privacy, veiligheid en een klachtenregeling. Verder adviseert de cliëntenraad de directie over het gevoerde en te voeren beleid.  
Meer informatie over de rechten en plichten van de cliëntenraad kunt u opvragen bij het LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden).