hoe gaat zorg via het persoonsgebonden  
budget in de thuiszorg
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 hoe gaat zorg via het persoonsgebonden budget in de thuiszorg 
Het persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee men zelf verpleegkundige, verzorgende of huishoudelijke hulp kunt inkopen. De patient bepaalt zelf wie er komt, wanneer iemand komt en wat diegene doet. Dit geeft de patient, binnen het budget, de vrijheid om zelf in de eigen hulpvraag te voorzien. Men kan de hulpverlening zo goed mogelijk aanpassen aan de persoonlijke wensen, maar men moet daarvoor zelf veel regelen. De patient kan een contract afsluiten met een reguliere of particuliere thuiszorgorganisatie. De patient kan ook een overeenkomst sluiten met een hulpverlener die zelfstandig werkt of met de partner van de patient, een familielid of bekende.  
De hoogte van het budget is afhankelijk van de hoeveelheid zorg en het soort hulp dat men nodig heeft. Dit wordt door het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) bepaald.   
Het PGB wordt alleen toegekend als men langer dan drie maanden zorg nodig heeft.  
de patient krijgt het budget niet helemaal zelf in handen. Het wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De patient maakt een overeenkomst met de hulpverlener of de organisatie die de hulp biedt en geeft vervolgens aan de Sociale Verzekeringsbank de opdracht om uw werknemer of de organisatie uit te betalen.