hulp via het informatiebureau en 
klachtenbureau gezondheidszorg mbt  
thuiszorg
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 hulp via het informatiebureau en klachtenbureau gezondheidszorg mbt thuiszorg 
Men kan met alle klachten en vragen over de gezondheidszorg ook terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).  
Het IKG is een onafhankelijk bureau (dat wil zeggen dat het niet afhankelijk is van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg), dat deel uitmaakt van de Provinciale Patiënten/ Consumenten Federaties. De medewerkers van het IKG kunnen de patient informatie geven over en ondersteuning bieden bij het formuleren van een klacht en de patinet adviseren bij de te volgen klachtenprocedure. Bij het IKG kan men ook terecht met vragen over de rechten van de patiënt en andere vragen over de positie van de patiënt in de Nederlandse gezondheidszorg.