klachten over het regionaal indicatie
orgaan mbt thuiszorg
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorgLees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 klachten over het regionaal indicatie orgaan mbt thuiszorg
Indien men het niet eens bent met de indicatie die het RIO gesteld heeft, kan men schriftelijk om een heroverweging vragen. Dan wordt de situatie nogmaals beoordeeld. 
Als de patinet het hiermee opnieuw niet eens bent, kan de patient schriftelijk bezwaar aantekenen. De procedure voor bezwaar en beroep verschilt soms per RIO. Momenteel zijn er ook ontwikkelingen gaande waarbij hierover een wetswijziging gemaakt wordt. Dat is op dit moment nog niet rond. Als men bezwaar wilt maken, kan men het beste bij het RIO dat de indicatiestelling heeft uitgevoerd de regeling voor bezwaar en beroep aanvragen. Daarin staat wat de patient moet doen. 
Als de patient niet tevreden is over de werkwijze van (medewerkers van) het RIO, dan kan men bij het RIO de klacht indienen. Men kan de klachtenprocedure bij het RIO aanvragen.