klachtenregeling over het centraal  
administratie kantoor bijzondere  
zorgkosten mbt thuiszorg
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
klachtenregeling over het centraal administratie kantoor bijzondere zorgkosten mbt thuiszorg 
Indien men het niet eens is met de opgelegde eigen bijdrage door het CAK-BZ, kan men bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. Het bezwaarschrift stuurt men naar het CAK-BZ. Het CAK-BZ zal beoordelen of het bezwaarschrift door de ziektekostenverzekeraar in behandeling kan worden genomen. Als dat het geval is, zal de patient zijn/haar ziektekostenverzekeraar binnen acht weken op het bezwaarschrift beslissen.  
Als de patinet het niet eens is met een door de patinet ontvangen beschikking, dan moet de patinet zijn bezwaar binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen.