wat zijn de kosten van de zorgverlening 
zeer uitgebreid
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat zijn de kosten van de zorgverlening zeer uitgebreid 
Kosten  
Iedereen die van thuiszorg gebruik maakt, moet een eigen bijdrage betalen. Dat geldt zowel voor zorg in natura als voor zorg via het persoonsgebonden budget (PGB).  
Afhankelijk van de manier waarop de vergoeding van de thuiszorg in uw situatie geregeld is, betaalt u de verdere kosten van de hulp geheel of gedeeltelijk zelf. Voor reguliere organisaties en particuliere organisaties die AWBZ-zorg leveren betaalt u uitsluitend de eigen bijdrage, voor particuliere organisaties die geen AWBZ-zorg leveren betaalt u de volledige kosten zelf. U kunt ook de kosten voor reguliere of particuliere thuiszorg betalen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). De hoogte van de eigen bijdrage staat beschreven bij Eigen bijdrage.  

Reguliere thuiszorgorganisaties  
Bij de reguliere thuiszorgorganisaties wordt de zorg rechtstreeks betaald uit overheidsgelden, via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U betaalt hiervoor zelf alleen de eigen bijdrage.  
Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u ook zorg inkopen bij een reguliere thuiszorgorganisatie. U betaalt dan de kosten van de zorg vanuit uw budget. De eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op het toegekende budget.  
De hoogte van de eigen bijdrage staat beschreven onder het kopje Eigen bijdrage.  

Particuliere thuiszorgorganisaties  
Als u gebruik maakt van particuliere thuiszorg, zonder dat u daarvoor een indicatie heeft, betaalt u de kosten van de zorg volledig zelf.  
Als u met een persoonsgebonden budget (PGB) zorg bij een particuliere thuiszorgorganisatie inkoopt, dan betaalt u de volledige kosten van de zorg vanuit uw budget. De eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op het toegekende budget.  
In de databank van deze site staat per organisatie beschreven welke kosten voor de verschillende vormen van zorg gerekend worden. Dit zijn de bedragen die u zelf of vanuit uw PGB moet betalen als u daarvan gebruik maakt.  
Als een particuliere thuiszorgorganisatie u zorg biedt die rechtstreeks door de AWBZ vergoed wordt, dan betaalt u uitsluitend de eigen bijdrage.  
De hoogte van de eigen bijdrage vindt u onder het kopje Eigen bijdrage.  

Eigen bijdrage  
Iedere week betaalt u zelf ? 4,40 voor elk uur dat u thuiszorg heeft ontvangen, met een maximum van de maximale eigen weekbijdrage.  
De hoogte van deze maximale eigen bijdrage is afhankelijk van:  

 de hoogte van uw belastbaar inkomen, en -indien van toepassing- ook de hoogte van het belastbaar inkomen van uw partner. Hiervoor wordt gekeken naar het belastbaar inkomen van twee jaar geleden (dus in 2002 wordt uw eigen bijdrage berekend naar aanleiding van het belastbaar inkomen over het jaar 2000)  
 uw leeftijd (boven of onder de 65 jaar)  
 de samenstelling van uw huishouden  
 het aantal uren zorg dat u per week ontvangt  

Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) in Den Haag berekent voor u uw maximale eigen bijdrage. Zij zullen dit door middel van een beschikking aan u kenbaar maken en vervolgens de eigen bijdrage bij u innen.  

Als uw huidige (gezamenlijke) belastbaar inkomen meer dan ? 1.816,= lager is dat het (gezamenlijk) inkomen van twee jaar geleden of als u momenteel algemene bijstand ontvangt, kunt u bij het CAK-BZ een formulier aanvragen voor voorlopige aanpassing van de eigen bijdrage.  

In de onderstaande tabellen staat de hoogte van de eigen bijdrage voor 2002 beschreven.  

Tabel 1  
Tabel inkomensafhankelijke eigen bijdrage thuiszorg voor cliënten TOT 65 jaar  
Belastbaar inkomen (2000)  Maximale weekbijdrage  
Samenwonend, gehuwd Alleenstaand  
tot  ? 14.552,=  ? 2,20 ? 2,20  
vanaf  ? 14.552,= tot ? 18.568,= ? 2,80 ? 6,80  
vanaf  ? 18.568,= tot ? 22.080,= ? 10,40 ? 24,80  
vanaf  ? 22.080,= tot ? 25.592,= ? 28,40  ? 38,40  
vanaf  ? 25.592,= tot ? 30.610,= ? 56,60  ? 58,80  
vanaf  ? 30.610,= tot ? 46.668,= ? 86,20 ? 99,80  
vanaf  ? 46.668,= ? 113,40 ? 124,60  

Tabel 2  
Tabel inkomensafhankelijke eigen bijdrage thuiszorg voor cliënten VANAF 65 jaar  
Belastbaar inkomen (2000)  Maximale weekbijdrage  
Samenwonend, gehuwd Alleenstaand  
tot  ? 12.042,= ? 2,20 ? 2,20  
vanaf  ? 12.042,= tot ?15.556,= ? 2,80 ? 6,80  
vanaf  ? 15.556,= tot ? 17.562,= ? 10,40 ? 24,80  
vanaf  ? 17.562,= tot ? 20.072,= ? 28,40  ? 38,40  
vanaf  ? 20.072,= tot ? 24.086,= ? 56,60  ? 58,80  
vanaf  ? 24.086,= tot ? 39.140,= ? 86,20 ? 99,80  
vanaf  ? 46.668,= ? 113,40 ? 124,60  

De maximale weekbijdrage voor alleenstaanden is iets hoger dan voor mensen die samenwonen of gehuwd zijn. De reden hiervoor is dat een alleenstaande die een even hoog inkomen heeft als samenwonenden/ gehuwden gezamenlijk, in verhouding meer geld te besteden heeft.  

Voorbeeld:  
U bent alleenstaand en jonger dan 65 jaar. Uw belastbaar inkomen lag in 2000 tussen ? 18.568,- en ? 22.080,-. In de bovenstaande tabel 1 ziet u dat uw maximale weekbijdrage ? 24,80 is.  
Stel dat u per week 4 uur thuiszorg ontvangt, dan betaalt u als eigen weekbijdrage:  
4 uur thuiszorg x ? 4,40 per uur = ? 17,60 per week. Uw maximale weekbijdrage wordt niet bereikt, dus u betaalt per week ? 17,60.  
Stel dat u per week 6 uur zorg ontvangt, dan zou uw eigen bijdrage zijn:  
6 uur thuiszorg x ? 4,40 per uur = ? 26,40 per week. Uw maximale weekbijdrage wordt wel bereikt, dus u betaalt geen ? 26,40 maar ? 24,80 eigen bijdrage per week.  

TIP:  Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden door middel van een aanvullende verzekering de eigen bijdrage of een deel daarvan. Raadpleeg uw polisvoor-waarden of informeer bij uw ziektekostenverzekeraar