regeling klachten over de 
thuiszorgorganisatie
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 regeling klachten over de thuiszorgorganisatie 
Als men klachten heeft over de hulpverlener of over de zorg die men krijgt, kan men dit in eerste instantie bespreken met de hulpverlener of met de contactpersoon bij de thuiszorgorganisatie. Wanneer de patient er samen niet uit komt, kan men contact opnemen met de leidinggevende, directie, vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris van de thuiszorgorganisatie.  
Als dit voor de patient niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan men de klachtencommissie van de thuiszorgorganisatie inschakelen. De wet verplicht iedere thuiszorgorganisatie een onafhankelijke, externe klachtencommissie te hebben.  
Iedere thuiszorgorganisatie heeft een klachtenreglement op papier, waarin beschreven staat hoe de patient de klacht moet indienen en bij wie de patinet daarvoor terecht kunt. de patient kan dit per thuiszorgorganisatie opvragen.  
Als de patinet vindt dat zijn klacht niet goed wordt afgehandeld door de thuiszorgorganisatie, kan de patinet in beroep gaan bij de Landelijke Klachtencommissie Thuiszorg (LKT).