welke vormen van zorg worden door 
thuiszorgorganisaties geboden
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 welke vormen van zorg worden door thuiszorgorganisaties geboden 
De thuiszorg kan hulp bieden bij verschillende werkzaamheden/ activiteiten. Men kan hierbij denken aan hulp bij de huishouding, het opstaan, eten en drinken, lichamelijke verzorging of wondverzorging. Deze hulp wordt door verschillende disciplines geboden, zoals huishoudelijke hulpen, verzorgenden of verpleegkundigen.  
Alle reguliere thuiszorgorganisaties en een aantal particuliere thuiszorgorganisaties bieden de mogelijkheid om hulpmiddelen en verpleegartikelen te lenen en geven voorlichting en advies.