welke zorg bied de thuiszorg met 
betrekking tot terminale zorg
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 welke zorg bied de thuiszorg met betrekking tot terminale zorg 
Terminale zorg is speciaal voor mensen die in een terminaal, eind stadium van hun leven verkeren. De zorg bestaat uit lichamelijke verzorging/ verpleging en begeleiding. Vaak wordt palliatieve zorg gegeven. Dit is zorg die wordt gegeven op het moment dat medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht. Het doel is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven. Palliatieve zorg beantwoordt aan fysieke, psychologische, sociale en spirituele behoeften.