wie beslist als de zorgvrager dat zelf  
niet kan in de thuiszorg
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wie beslist als de zorgvrager dat zelf niet kan in de thuiszorg 
Er zijn cliënten die niet meer voor zichzelf kunnen beslissen. Deze mensen kunnen dus niet zelf instemmen met hun behandeling of verzorging. Een vertegenwoordiger van de cliënt treedt dan als belangenbehartiger op. De vertegenwoordiger neemt beslissingen over verzorging, verpleging en behandeling. Meestal is dat de echtgenoot of partner, in andere gevallen kan ook een ouder, kind, broer of zus deze taak op zich nemen. Er kan slechts één persoon op deze gebieden als vertegenwoordiger optreden. Het is wel mogelijk dat iemand anders bijvoorbeeld de financiële belangen van de cliënt behartigt.  
Soms is het moeilijk om een vertegenwoordiger te vinden. Bijvoorbeeld omdat de cliënt geen directe familie heeft of omdat de cliënt er met zijn familie onderling niet uitkomt. Dan kan mentorschap een oplossing bieden. De kantonrechter kan op verzoek een mentor benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend of een buurman. Een mentor is de vertegenwoordiger bij beslissingen over verzorging, verpleging en behandeling. Een mentor beslist niet over financiële zaken. Om ook financiële zaken te kunnen laten regelen door een vertegenwoordiger is het nodig dat de rechter een bewindvoerder of een curator benoemt .