zorg via het persoonsgebonden budget 
in de thuiszorg
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 zorg via het persoonsgebonden budget in de thuiszorg 
Indien men een persoonsgebonden budget wenst, stuurt het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) de indicatie door naar het zorgkantoor in uw regio, die vervolgens het persoonlijke budget vaststelt. Zij sturen daarover een toekenningsbeschikking. Vervolgens sluit men met het zorgkantoor een budgetovereenkomst. In deze overeenkomst staan onder meer de rechten en plichten als budgethouder. Het zorgkantoor stelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op de hoogte van het aan u toegekende budget.  
Men kan nu een zorgcontract sluiten met een hulpverlener van uw keuze. Van de SVB ontvangt men daarvan een aantal modellen. Het ingevulde en door de patient en de zorgverlener ondertekende zorgcontract stuurt men terug naar de SVB. De SVB zal namelijk namens de patient de betalingen verzorgen.