de rol van de clientenraad in het  
verpleeghuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 de rol van de clientenraad in het verpleeghuis 
Ieder verpleeghuis heeft een cliëntenraad. Dit is iedere zorginstelling verplicht volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan, waarin bewoners, bezoekers van de dagbehandeling en vertegenwoordigers/ familieleden zitting kunnen nemen. De voornaamste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van een bepaalde instelling zijn aangewezen. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met de dienstverlening te maken hebben, uiteenlopend van de kwaliteit van de dagelijkse verzorging tot zaken als privacy, veiligheid en een klachtenregeling. Verder adviseert de cliëntenraad de directie over het gevoerde en te voeren beleid.  
Meer informatie over de rechten en plichten van de cliëntenraad kunt u opvragen bij het LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden). U kunt ook informatie inwinnen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de brochure WMCZ opvragen bij de Postbus 51-lijn.