gaan of kunnen bewoners in het  
verpleeghuis met vakantie?
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 gaan of kunnen bewoners in het verpleeghuis met vakantie? 
Ja bewoners kunnen op vakantie ook al wonen ze in het verpleeghuis. Zelf heb ik te maken gehad met somatische afdelingen en verzorgingshuizen en daar gingen mensen een weekje uit. Voor zeer veel moegenlijkheden voor bewonersvakanties vewijs ik je naar de index. Hierbij staan talloze mogenlijkheden om met vakantie te gaan, in een hotel, bungalow of anders georgraniseerd. Mensen veranderen in een vakantie en hebben dat net zo hard nodig als een gezond iemand. Even weg uit de sleur en even andere mensen. Elke dag leuke dingen doen en verwend worden. En dan de verhalen van de bewoners als ze terugkomen met hun fotoboek. Heel mooi dat het rode kruis als voorbeeld deze dingen voor de bewoners van het verpleeghuis en verzorgingshuis  en zeker ook de zwakzinnigezorg mogenlijk maakt.