heeft de bewoner in het verpleeghuis  
een eigen huisarts?
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 heeft de bewoner in het verpleeghuis een eigen huisarts? 
Neen, je hebt in het verpleeghuis als dit wat groter is de beschikking over een verpleeghuisarts die gaat over de bewoner. Thuis ga je naar de huisarts maar dit werkt niet zo in het verpleeghuis. De verpleeghuisarts is er elke dag en bij afwezigheid heb je de mogenlijkheid om een andere verpleeghuisarts te breiken. In principe kan ik tijdens mijn nachtdiest om 03.00 een arts te zien of te hoeren krijgen als ik dat wil. Je begrijpt dan een arts niet voor een ieder wissewasje komt, als deze naar de ochtend dat hij er is "doorgeschoven" kan worden. Maar bijvoorbeeld bij een bewoner die erg benauwd is in de nacht kan ik een arts laten komen. Kijk je naar een verzorgingshuis dan heeft men veelal een eigen arts; de huisarts die je kan bereiken. Je maakt dan een afspraak en hij komt dan langs. In het verpleeghuis omt de arts op visite, deftig geheten de doktersvisite en neemt dan de medische dingen vanuit zijn standpunt met mij als ziekenverzorgende door en neemt (eventueel) actie.