kan een bewoner in het verpleeghuis 
naar de kerk?
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 kan een bewoner in het verpleeghuis naar de kerk? 
Een bewoner in het verpleeghuis en verzorgingshuis kan ook hier zijn geloof beleiden. Veelal worden in de zorginstelling zelf kerkdiensten gehouden en als deze er niet is word de mogenlijkheid geboden om met vervoer op maat de kerkdienst elders te volgen. Ook met bijzondere dagen voor het geloof word hiertoe de mogenlijkheid geboden. Veelal zijn in het verpleeghuis en verzorgingshuis ook bijbelgroepen en bijzondere missen mogenlijk. Voor de allochtone bewoner is dit te weinig aanwezig maar er word door de zorginstellling alles wat mogenlijk gedaan om ook iemand die joods of islam is zijn geloof in te vullen. Een goed voorbeeld is overigens wel verpleeghuis de Rustenburg in Rotterdam Delfshaven; zie ook de homepages, waar met een apparte afdeling heeft voor de buitenlandse bewoner, en de afdeling zo heeft ingericht om ook voor deze bewonersgroep de mogenlijkheid te scheppen voor het normaal volgen van het geloof.