hoe is de procedure voor opname in 
het verpleeghuis tijdelijke opname 
verpleeghuis dagbehandeling of  
nachtverpleging
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 hoe is de procedure voor opname in het verpleeghuis tijdelijke opname verpleeghuis dagbehandeling of nachtverpleging 
Bij opname in een verpleeghuis is meestal sprake van een situatie waarin thuis of in het verzorgingshuis wonen niet meer mogelijk is en opname in het verpleeghuis de beste oplossing biedt. Een tijdelijke opname verpleeghuis kan aan de orde zijn na opname ziekenhuis en een herstelperiode die nodig is. Soms kan ook de tijdelijke afwezigheid van de mantelzorg een reden voor een tijdelijk verblijf zijn. Bij dagbehandeling en nachtverpleging is thuis wonen nog wel mogelijk, maar is wel ondersteuning vanuit het verpleeghuis nodig.  

Men kan zich niet zomaar aanmelden bij een verpleeghuis. Voor opname verpleeghuis, tijdelijke opname verpleeghuis, dagbehandeling of nachtverpleging is een indicatie nodig van een Regionaal Indicatie Orgaan (RIO).   
In elke gemeente bevindt zich een regionaal indicatieorgaan. De indicatie die door het RIO wordt afgegeven, is in het hele land geldig.  
Men moet echter wel rekening houden met wachtlijsten voor opname verpleeghuis.  
Een positieve indicatie opname verpleeghuis geeft automatisch als overbruggingszorg toegang tot een tijdelijke opname, dagbehandeling en nachtverpleging. Voor deze hulpmogelijkheden is met een positieve indicatie verpleeghuis geen extra indicatie meer nodig.  
Het plaatselijke RIO of de lokale loketten kunnen hier informatie over geven.