regeling voor klachten over het 
Regionaal Indicatie Orgaan (RIO)
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 regeling voor klachten over het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) 
Indien men het niet eens bent met de indicatie die het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan) heeft gesteld, kan men om een heroverweging vragen. Dan wordt de situatie nogmaals beoordeeld.  
Als men het hiermee opnieuw niet eens bent, kan men schriftelijk bezwaar aantekenen. De procedure voor bezwaar en beroep verschilt soms per RIO. Momenteel zijn er ook ontwikkelingen gaande waarbij hierover een wetswijziging gemaakt wordt. Dat is op dit moment nog niet rond. Als men bezwaar wilt maken, kan men het beste bij het RIO dat de indicatiestelling heeft uitgevoerd de regeling voor bezwaar en beroep aanvragen. Daarin staat wat men moet doen.  
Als men niet tevreden is over de werkwijze van (medewerkers van) het RIO, dan kan men bij het RIO de klacht indienen. Men kan de klachtenprocedure bij het RIO aanvragen.